Diagnoza, Terapia

W zakresie:

 • zaburzeń emocjonalnych
 • zaburzeń nerwicowych
 • depresji
 • zaburzeń jedzenia
 • zaburzeń osobowości
 • problemów osobistych np.: ciężka choroba, rozstanie, żałoba,
  utrata lub problemy w pracy itp.
 • radzenia sobie ze stresem - trening i ćwiczenia relaksacyjne


 • Terapia prowadzona jest metodą poznawczo-behawioralną

  W uzasadnionych przypadkach możliwy dojazd do domu

  Wsparcie psychologiczne

  Wsparcie pedagogiczne

  Oferowane przeze mnie formy pomocy oparte są nie tylko na wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim na wieloletnim doświadczeniu, zaangażowaniu i pasji w pracę, którą wykonuję.

  Współpraca z logopedą

  Wady wymowy w dzieciństwie łączą się w późniejszym okresie życia
  z trudnościami w pisaniu i czytaniu. Zalecam wówczas diagnozę oraz terapię logopedyczną. Tel. kontkatowy z logopedą: 509 929 224