Umiejętności
Doświadczenie
Wykształcenie

 • • Szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie kinezjologii edukacyjnej
  ”Brain Gym”
  metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison

  • Szkolenie z cyklu: Techniki pamięciowe

  • Szkolenie z cyklu: Techniki szybkiego czytania

  • Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Terapia i Diagnoza ADHD

  • Warsztaty - Kompleksowy model pracy z dzieckiem z ADHD w ramach programu Ułatwiamy życie z nadpobudliwością

  • Praca z dzieckiem Indygo - nowe spojrzenie na zagadnienie ADHD

  • Mapa Myśli i inne kreatywne metody pracy z dzieckiem z ADHD


 • • Terapia psychologiczna wobec dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

  • Praca w Powiatowym Domu Dziecka

  • Praca jako nauczyciel akademicki

  • Wieloletni staż pracy z osobami niewidomymi

  • Przeprowadzanie zajęć na obozach profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci
  z rodzin z problemem alkoholowym i dotkniętych przemocą

  • Praca w Ośrodku Terapii Uzależnień

  • Warsztat Terapii Zajęciowej w Kętrzynie przy Mazurskim Stowarzyszeniu
  na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

  • Psycholog szkolny w gimnazjum


 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie,
  kierunek – psychologia, specjalność- psychologia kliniczna

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych,
  Podyplomowe Studia Kształcenia Pedagogicznego

  Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS
  pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej w Sopocie